Opcije akcija: za i protiv

Opcije su u osnovi ugovor između dvije strane (jedna je izdavač, a druga je vlasnik), gdje vlasnik (kupac, onaj koji posjeduje, izaberite sami) ima pravo da trguje financijskim intrumentima (hartijama od vrijednosti, na primjer) po predodređenoj cijeni (izabranoj cijeni) sve do određenog datuma. Imajte na umu da vlasnik ne mora to da radi, ali ima pravo da to uradi, a ukoliko on ili ona to izabere. Izdavač, sa druge strane, ima obavezu da reaguje na vlasnikov zahtjev i da isporuči financijski instrument koji se traži, ili da ga kupi. Opcija da se kupi financijski instrument po određenoj cijeni je „poziv“ a opcija da se proda finansijski instrument po određenoj cijeni se zove „stavljanje.“ Ukoliko je dogovorena cijena ispod tržišne vrijednosti, uobičajena opcija je poziv, a ukoliko je tržišna cijena viša, opcija stavljanja se obično implementira.

Dobre stvari

Kada je u pitanju raznovsrsnost financijskih tržišta, nekoliko stvari može da parira opcijama. One mogu biti korišćene kao bilo šta, od hedžing alatki koje imaju za cilj da upravljaju rizikom uslijed raznih spekulativnih svrha (što zapravo povećava rizik), ili sve između. Danas, nije neuobičajeno da neke kompanije nude razne opcije akcije kao podsticaje ili čak plate za svoje zaposlene. Opcije akcija mogu biti prodate trećim licima, efektivno prenoseći prava na drugog vlasnika.

Loše stvari

Nasuprot uobičajenom mišljenju, opcije akcija nisu samo dobre i profitabilne. Na primjer, vlasnici mogu da trguju opcijama ali nemaju prava na prihode od stvarnih kompanija, dobara i financijskih instrumenata; slično, oni nemaju nikakvo pravo glasa ili izvršna prava osim da pozovu ili stave opcije. Oni nemaju prava odluke u ničemu drugom, čak iako to nešto može ozbiljno da utiče na vrednost akcije. Postoje rizici: druga strana, tržište, likvidnost… druga strana se odnosi na mogućnost da druga strana ne podnese u skladu sa ugovorom ili se povuče. Jaki posrednici mogu da ublaže rizike čak i na nestabilnim tržištima, ali oni nisu svemogući. Tržišta su nepredvidiva i nestabilna; malo trgovaca može da prosperira u takvom haosu. A oni koji to i urade, često nisu u mogućnosti da zatvore dogovore jer nema nikoga sa druge strane ko je voljan da odmah preuzme dogovor.

Zaključak

Opcije akcija
Opcije akcija

Pogledi na opcije akcija mogu često da variraju, u zavisnosti da li ih pišete ili posjedujete. Pisac se u osnovi nada da će vrijednost uskoro pasti nakon što se proda, kada bi on bio najprofitabilniji. Vlasnik, sa druge strane, kladi se da će vrijednost rasti, jer onda on može da je nabavi po manjoj cijeni i da poveže lepi profit tako što će je prodati. Uopćteno, sve zavisi od toga kako ćete upravljati opcijama akcija. To je mač sa dvije oštrice: mogu da Vas obogate, ili da Vam isto tako lako unište financije.

This post is also available in: English Serbian