Foreks trgovanje binarnim opcijama

Postoji mnogo načina da trgovac profitira na foreks tržištima, ali trgovanje binarnim opcijama kombinuje najbolje elemente ova dva (binarne opcije i foreks trgovanje) u potencijalnu mješavinu napravljenu da napravi novac. Iako je ova inovativna alternativa malo manje profitabilna nego čisto foreks trgovanje, posebno ako se uključi minimiziranje izvora sredstava, činjenica i da su i profiti i gubici „uklesani u kamenu,“ tj. nisu predmjet promjene je dobrodošlo olakšanje za trgovce koje je spržio stres i nesigurnost.

Binarne opcije nasuprot foreksa

Sa binarnim opcijama, dobijate priliku na zaradite novac na hartijama od vrijednosti bez da ih zapravo posjedujete, što znači da ne posjedujete gubitke koji se posledično javljaju. Sa druge strane, ne možete zatražiti svoje potencijalne profite, takođe. Drugim rečima, na Vas ne utiču stvarna cijena financijskih instrumenata, već bilo koje promene cijene pomjenutih financijskih instrumenata. Pokušavate da predvidite uopćtena kretanja cijena i kupite opcije na osnovu toga. Uvijek možete zaključiti rano ukoliko smatrate da je to u skladu sa situacijom, potencijalno čak i ako utičete na opcije i zarađujete novac na čak i nestabilnim tržištima – posebno na nestabilnijim tržištima. Vaši troškovi, dobici i potencijalni gubici se računaju unaprijed, tako da možete uvijek da donesete zdravorazumsku odluku da li ili ne da nastavite.

Kada govorimo o običnoj foreks trgovini, stvari su mnogo manje sigurne. Dobici, gubici i njihov obim su nepoznati i promjenljivi, što se svodi na malo više od spekulacije – mnogo više sve drugo što je povezano sa foreksom i drugim financijskim trištima.

Međutim, ukoliko primjenimo pristup binarnih opcija na foreks tržišta, rezultati mogu biti veoma neverovatni. Prije nego kupovanje valutnih parova, ova alternativa omogućava vršenje oklada na kretanja cijena popularnijih valutnih parova. Radije nego li predviđanje obima promena cijena, potrebno je samo da predvidite uopćteni pravac – statistički, mnogo lakši izazov. Sa dobrim kvotama, možete dobiti više od 50% povraćaja svoje investicije. Sa druge strane, gubite svoju investiciju (100% novca koji ste uložili), ali pošto kontrolišete koliko ulažete, u suštini kontrolišete sopstvene gubitke.

Nedostaci

Binarne opcije
Binarne opcije

Nedostaci povezani sa foreks trgovanjem binarnim opcijama su nasledni u binarnim opcijama uopćte. Oni dolaze sa datumom isteka, što značajno smanjuje Vaše šanse za dobitak. Ukoliko ne postoji takvo ograničenje, cijena će na kraju dostići svoje predviđanje, pa gdje je zabava u tome? Češće dobijate, ali ukupan iznos koji možete dobiti – ili izgubiti – je ograničen. Isti predviđen financijski ishod može da doprinese puno (do stotine puta i više) više na bukvalno bilo kom financijskom tržištu ili slučaju osim ovog. Naravno, gubici mogu biti mnogo puta veći, ali ko trguje da izgubi novac, u svakom slučaju? Većina tržišta binarnih opcija je neregulirana, tako da je mogućnost prevare velika; dakle, pobrinite se da uvijek imate svoje osnove pokrivene, za svaki slučaj.

This post is also available in: English Serbian