Binarne opcije: ponuda i potražnja

Binarne opcije: ponuda i potražnja
Binarne opcije: ponuda i potražnja

Kada su u pitanju binarne opcije, većini ljudi je interesantno da se njihova cijena mijenja koliko i oni; oni se rijetko sjete da na cijenu binarnih opcija utječu ponuda i potražnja, ulozi i ponude. Svakog puta kada kupite binarnu opciju financijskog instrumenta, morate se zapitati: hoće li cijena dobra biti veća ili manja od ciljane cijene? Bez pbzira je li vaš odgovor da ili ne, postoji binarna opcija koja podržava Vašu poziciju po ovom pitanju. Osnvne dobro mora da je sukladno zakonu ponude i potražnje, baš kao i bilo što drugo na tržištu.

Cijena uloga i tražena cijena

Cijena uloga se odnosi na iznos novca koji se nudi na burzi za financijski instrument bilo koje vrste. To uključuje binarne opcije. Ključna cijena je iznos koji su prodavači voljni prihvatiti u određenom trenutku. Razlika između ova dva iznosa, onoga koji se nudi i onoga koji će većina trgovaca prihvatiti, se zove raspon. U osnovi, što je manji raspon, likvidnije je dobro iza njega. Ove dvije cijene se konstantno harmonizira.

Ponuda i potražnja sa binarnim opcijama             

U pogledu binarnih opcija, cijene su također određene od odnosa ponude-potražnja. Stvar je u tome, da pošto binarne opcije ne prenose nikakva stvarna prava u odnosu na osnovni financijski instrument, ali su skoncentrisane na samim promjenama cijena, ovaj odnos ponuda-potražnja je dvostruk. Prvo, postoje uložene i tražene cijene za sami instrument, što utječe na cijenu binarne opcije tog instrumenta, a postoje i cijene uloga i traželja na samu opciju.

Na primjer, uzmimo binarne opcije na zlatu. Cijena zlata ima cijenu ulog ai cijenu traženja, što određuje koliko ljudi je voljno platiti za zlato i koliko ljudi bi željelo daobije u zamjenu za zlato. Ovo dvoje izravno utječe na cijenu zlata na tržištu. Ali kupovanje binarnih opcija vam neće donijeti zlato. Vi se kladite da li će cijena zlata ili gore ili done za fiksnu isplatu. Vi ne posjedujete zlato samo po sebi, ali pošto se ponuda i potražnja stalno mijenjaj, tako se mijenja i cijena. A cijena binarnih opcija je proporcionalna šansi za isplatu, što stvara vezu između cijena binarnih opcija i njihovih osnovnih instrumenata. Ali binarna opcija sama po sebi nije oslobođena ponude i potražnje. Veća potražnja + manja ponuda = veća cijena. Ovo vrijedi za binarne opcije i njihove osnovne instrumente.

Ovo znači da će cijena binarne opcije na zlato biti određena od samih trgovaca, ukoliko su cijene uloga i traženja visoke za opciju, također je i vjerojatnost za isplatu i obratno. Dakle, ukoliko trgovci počnu kupuje određene binarne opcije, njihova cijena može zapravo biti veća od nego što predlaže vjerojatnost isplate.

This post is also available in: English Hungarian Serbian